Framtidssäkra din
rapportprocess

Sena timmar, tajta deadlines och manuellt arbete i silosar.
Det traditionella sättet att göra bolagsrapporter
kostar blod, svett och tårar och passar illa med dagens
höga krav på informationssäkerhet och regelefterlevnad.

SÄKER SAMARBETSPLATTFORM

Arbeta effektivt i molnet

Med Xplir arbetar du digitalt i en plattform som är speciellt utvecklad för komplexa rapporter med höga krav som års- och hållbarhetsredovisningar, delårsrapporter och börsprospekt.

Fokusera på rätt saker

  • Öka effektiviteten i en transparent arbetsprocess.
  • Informationssäkerhet med full kontroll.
  • Regelefterlevnad med integrerad XBRL-taggning.
DIGITALT, SNYGGT OCH ANVÄNDARVÄNLIGT

Nya regelverk blir din fördel

Gör rapporten i rätt format från början och säkerställ rapporter som är maskinläsbara på riktigt. Jobba digitalt och upplev en mängd fördelar:

  • Integrerad taggning utan konvertering (ESEF & CSRD)
  • Aktivitetslogg med full spårbarhet
  • Synkroniserad av data – en källa, en sanning
  • Automatiserad navigering med interna länkar
  • Ingen installation, alltid tillgängligt