“Vi sparar kundernas tid och pengar med Xplir”

De översätter till över 100 språk varje år. Och årsredovisningar är ett vanligt uppdrag för Translator Scandinavia. Mötet med Xplir blev en ögonöppnare. En mycket positiv överraskning, äntligen! säger VD Cecilia Enbäck.

Translator Scandinavia är ett av Nordens ledande företag för översättningar. Grundat för över 30 år sedan i Stockholm har byrån uppdrag för allt från globala börsbolag till myndigheter.

Bolagsrapporter – inklusive årsredovisningar – är ett av företagets vanligast förekommande uppdrag. Arbetet måste ofta ske snabbt och det får inte bli fel. 

– Vi lägger stort fokus på kvalitet och säkerhet i allt vi gör. Och vi har en mängd ISO-certifieringar som intygar vårt kvalitetsarbete, säger Cecilia Enbäck.

Uppdragen innebär ofta att stora volymer text ska översättas på kort tid. Underlaget kommer i många olika format, med skiftande utmaningar vad gäller siffror, formatering och bildlösningar.

Med traditionella metoder – där grundfiler och korrektur skickas i mejlslingor och dokument i olika format – blir projekten svåra att överblicka. Ofta måste översättare lägga tid på formgivning och att rensa format. Därför blev Xplirs lösning i molnet en positiv överraskning för Translator Scandinavia.

– Vi får en exportfil med den text som ska översättas. Därefter arbetar vi i våra verktyg och exporterar sedan tillbaka innehållet. Mycket enkelt och tryggt.

Med Xplirs lösning automatiseras hanteringen av olika format, design och finansiella data. Aktuell version finns alltid tillgänglig för samtliga användare. Sammantaget har det minskat antalet tekniska problem och frigjort översättarnas tid.

– Tidsvinsten är stor jämfört med den traditionella hanteringen i InDesign, säger Cecilia Enbäck.

– Då kan vi lägga mer tid på språket som är den viktiga delen av vårt arbete. Och vårt minskade administrativa arbete leder också till att kunderna får lägre kostnader.

Redovisningsdelarna hanteras separat och nummerformat för det finansiella och hållbarhetsdata ändras automatiskt, allt beroende på vilket språk du ska översätta till och vilka regler som finns för det språket. 

– Lösningen ger stora fördelar för oss och våra kunder. Win-win helt enkelt!

Translator Scandinavia Logotype
Utmaningen

Translator Scandinavia stöter på komplexitet från olika format, höga kvalitetskrav och säkerhetsbehov, vilket gör processen krävande med traditionella metodik som kräver mycket tid för formatjusteringar.

Lösningen

Xplirs molnlösning automatiserar format- och designhantering, vilket effektiviserar översättningsprocessen och låter översättare fokusera på språket istället för tekniska problem.

Resultatet

Xplirs lösning har förbättrat effektiviteten och kvaliteten på arbetet, vilket möjliggjort snabbare leveranser och lägre kostnader, vilket stärkt företagets position och kundnöjdhet.

Kvalitativa över­sättningar sen 1990

Företaget har en lång tradition av att erbjuda kvalitativa och hållbara översättnings­tjänster. Idag levererar dem 30 miljoner översatta ord till hundratals kunder i olika branscher varje år – med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktiga relationer.

Translator Scandinavia är certifierade enligt ISO 9001, 27001, 17100 och 18587.