Spåra ändringar och kommentarer

Kommentera, diskutera och se ändringar i realtid. Med Xplir är det enklare än någonsin att följa med i dokumentets utveckling.
Som ett samarbete ska fungera.

Kontakta oss

Smidigaste korrekturhanteringen någonsin

Tack vare Xplirs säkra hantering av användare och behörigheter kan fler involveras i projektets arbetsgrupp och som slutgranskare. Alla har tillgång till projektet i en gemensam arbetsyta utan installation eller lokal nedladdning. Hela aktivitetsloggen sparas kontinuerligt, vilket tillåter att jämförelser och granskning görs fritt i tid och rum. Det gör samarbetet smidigt samtidigt som den komplexa godkännandeprocessen underlättas.

  • Intuitiv spårning: Xplir låter dig enkelt följa varje ändring som görs i dokumentet. Du kan se vem som gjort ändringen, när den gjordes och exakt vad som ändrades.
  • Dynamiska Kommentarer: Lägg till och granska kommentarer direkt i dokumentet. Det underlättar samarbetet och säkerställer att alla teammedlemmar enkelt kan följa diskussionen och ge sina bidrag.
  • Säkra behörigheter: Känslig information måste hanteras korrekt. Därför erbjuder Xplir detaljerad styrning av användarnas behörigheter. Du kan bestämma vilka som har åtkomst till specifika delar av dokumentet och vilken typ av ändringar de kan göra.

Vanliga frågor

Xplir erbjuder en transparent process som ökar kvaliteten och förenklar korrekturarbetet. Alla kan följa varje ändring som gjorts i dokumentet och föreslå ändringar utan att ändra originaltexten. Endast ägaren godkänner förslaget och ändrar den ursprungliga texten.

Xplir sparar varje ändring som görs i dokumentet, inklusive information om vem som gjorde den och när den genomfördes. En vy för att jämföra versioner över tid gör det enkelt att följa med i dokumentets utveckling och säkrar en smidig revisionsprocess.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev.

Fler smarta funktioner

Låt Xplir hjälpa dig effektivisera arbetet så du kan lägga tiden på rätt saker.