”Short term pain, long term gain”

Så sammanfattade Markus Mild, regulatorisk expert på Nasdaq Stockholm den paneldiskussion om de nya kraven på finansiell rapportering som Xplir och Gullers Grupp arrangerade den 30 augusti.

Det var en namnkunnig panel som diskuterade framtidens landskap för corporate reporting. Det var tydligt att utmaningarna för börsbolagen är många och stora – men också att det är ett arbete som förbättrar transparens och öppenhet på kapitalmarknaden.

”Man kanske spontant känner att nya regelverk mest är en börda, men detta är i grunden väldigt positivt. Hållbarhet blir helt integrerat i styrningen av ett bolag och med CSRD* på plats blir det enklare för omvärlden att förstå bolagens utmaningar men också möjligheter”, konstaterade Viveca Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet på Investor.

Och Markus Mild regulatorisk expert på Nasdaq Stockholm höll med.

”Det är svårt även för stora bolag att hålla sig ajour med allt som händer så det krävs mycket arbete nu, men i förlängningen leder det faktiskt till en mer rättvis kapitalmarknad”.

Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef på Rejlers berättade att de är mitt i sitt arbete med att svara upp mot de krav som CSRD innebär. Den dubbla väsentlighetsanalysen är genomförd och just nu pågår arbetet med GAP-analysen:

”CSRD kommer verkligen att utveckla oss som bolag, vi blir bättre på det som är väsentligt. Det är också en fördel att ledningen och styrelsen verkligen blir engagerade i de här frågorna”, sa Malin Ljung Eiborn.

Xplirs grundare Katarina Sivander, med lång erfarenhet från investor relations och kommunikation på börsbolag, konstaterade att den digitalisering som sker i alla delar av samhället och näringslivet nu även accelererar när det kommer till corporate reporting.

”Nya krav kräver nya verktyg och det är viktigt för bolagen att ha arbetsprocesser och system som är anpassade efter de nya reglerna. Mitt fokus är att säkerställa att den sista delen i den här komplexa kedjan fungerar felfritt”.

Att utmaningarna är stora framkom alltså med tydlighet under paneldiskussionen, som leddes av Erik Bukowski, senior rådgivare på Gullers Grupp. Uttrycket att ”äta elefanten i små bitar” förekom mer än en gång. På frågan om sitt bästa råd till andra bolag var Viveca Hirdman-Ryrbergs svar tydligt:

”Det är mycket som ska göras – sätt i gång.”

Lunchseminariet arrangerades den 30 augusti på Nasdaq Stockholm av Xplir och Gullers Grupp.

Vill du veta mer kring vad som diskuterades är du välkommen att höra av dig till Katarina Sivander.

*Corporate Sustainability Reporting Directive