Image: Rejlers Collage AI generated image Midjourney and photography

Rejlers: Så förbereder vi oss för CSRD

Ledande teknikkonsulten Rejlers påverkas av CSRD från första året. Därför är förberedelserna i full gång, skriver Sustainability Director Malin Ljung Eiborn.
Här är lärdomarna från första året.

Rejlers är inte bara en av Nordens ledande teknikkonsulter. Vi är också en av de äldsta. 

Den verksamhet, som 1942 startade i de småländska torvmossarna, är idag en internationell koncern noterad på Stockholmsbörsen. Vi hjälper några av Nordens största bolag med målsättningen att vara en katalysator för våra kunders omställning och med särskilt fokus på industriomvandlingen, energiomställningen och att framtidssäkra våra samhällen.

Hållbarhet är alltså inte bara en rapporteringsfråga för oss, utan en avgörande del av vår affär och konkurrenskraft. Därför var det självklart att att tidigt påbörja förberedelserna för CSRD.

Kravet: Rapportera på 700 datapunkter
Under 2023 tog vi fram vår nya hållbarhetsstrategi, vilket visade sig vara en helt perfekt timing för att inkludera CSRD-perspektivet. 

Själva CSRD-arbetet inleddes samma år under våren med en så kallad “dubbel väsentlighetsanalys” och därefter en gapanalys för att kartlägga vad vi rapporterar på redan idag och var luckorna finns. 

Som väntat hade vi ett stort gap; CSRD är ju väldigt omfattande och vår DMA (double materiality assessment) visade att vi ska rapportera på knappt 700 datapunkter.


Ett team för varje väsentlig standard
Vi arbetar nu med parallella team för varje väsentlig standard (ESRS), som jobbar med att stänga gapen, utveckla vårt hållbarhetsarbete och systematisera framtagningen av den data vi behöver. Vi har också ett gruppöverskridande team som projektleder och driver arbetet framåt och en styrgrupp som består av mig, CFO och vår hållbarhetschef för Sverige, som också är rapporteringsansvarig för koncernen. 

Fördelar med en nygjord hållbarhetsstrategi
Återigen visade sig investeringen i hållbarhetsstrategin vara värdefull. Den har inneburit en rad positiva synergier i arbetet. Vi har bland annat … 

  • … tagit fram ett verktyg för att enklare inkludera hållbarhetsaspekter i våra kunduppdrag
  • … satt nya klimatmål som inväntar godkännande enligt Science Based Targets
  • … kartlagt vår status inom inkludering för att kunna sätta nya mål för inkludering och
  • … fördjupat vårt arbete med affärsetik och mänskliga rättigheter.

Allt detta kommer att göra det enklare för oss att rapportera enligt CSRD på ett fullständigt sätt.

Ungefär ett år in i projektet har de största utmaningarna visat sig vara den knappa tiden och den omfattande informationsinsamlingen. Men det finns ett stort engagemang på alla nivåer och en mycket positiv känsla kring vår resa. Vi arbetar målmedvetet för att bli klara eftersom vi på Rejlers omfattas av kraven från det första året.

Mycket jobb läggs ned men vi ser det som en viktig investering som kommer att göra oss till ett bättre bolag och på sikt underlätta och stötta det löpande hållbarhetsarbetet.