Referenser

Vi är stolta över att hjälpa våra kunder effektivisera och förenkla produktionen av sina finansiella rapporter. Här kan du läsa hur våra innovativa lösningar sparar tid, sänker kostnader och förbättrar kvaliteten på kundernas årsredovisningar och rapporter.

Devyser Logotyp

Devyser Diagnostics

Biotechbolaget Devyser är en pionjär inom diagnostik för avancerad DNA-testning. Bolaget vände sig till Xplir för att effektivisera sin årsredovisningsprocess och samtidigt förbättra det interna arbetsflödet. Arbetssättet i Xplir visade sig vara så smidigt att bolaget snart gick över till Xplirs lösning även för delårsrapporter. Devyser har producerat alla sina finansiella rapporter i Xplir sedan bokslutskommunikén 2021.

Tack vare Xplir Reporting Pilot har vår årsredovisningsprocess kortats av väsentligt och den smidiga hanteringen av information, layout och bilder samt en superb lösning för översättning har gjort stor skillnad i arbetsbördan internt. Vi har också kunnat involvera fler avdelningar och kompetenser löpande under processen och har därmed fått en bättre rapport i slutändan. Dessutom har Xplir gjort att vi har kunnat minska beroendet av externa konsulter väsentligt och därmed nästan halverat vår kostnad för produktionen av årsredovisningen. Xplir har en enastående kundservice, som varit ett starkt stöd under hela rapportprocessen.

Sabina Berlin, CFO, Devyser Diagnostics
Translator Scandinavia Logotyp

Translator Scandinavia

Translator Scandinavia arbetar med översättningar, bland annat av bolagsrapporter. Det innebär att stora volymer text ska översättas inom tajta tidsramar. Underlaget kommer i många olika format, med skiftande utmaningar vad gäller siffror, formatering och bildlösningar. 
Med Xplirs lösning automatiseras hanteringen av olika format, design och finansiella data vilket har minskat tekniska problem och frigjort översättarnas tid.

”När vi blev introducerade till Xplirs lösning för års- och delårsrapporter: Vilken positiv överraskning! Vi får en exportfil med den text som ska översättas. Därefter arbetar vi i våra verktyg och exporterar sedan tillbaka innehållet. Redovisningsdelarna hanteras separat och nummerformat ändras automatiskt, allt beroende på vilket språk du ska översätta till och vilka regler som finns för det språket. 
Lösningen ger stora fördelar för oss och våra kunder. Win-win helt enkelt!”

Cecilia Enbäck, VD Translator Scandinavia

Vidhance (tidigare Imint Image Intelligence) utvecklar avancerade mjukvarulösningar för videostabilisering och optimering. Med Xplir blev arbetet med årsredovisningen enormt mycket smidigare och rapporten färdigställdes en vecka tidigare än beräknat.

Till årsredovisningen

Medicinteknikbolaget IRRAS utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård. Xplir hjälpte dem att ta fram sin årsredovisning i ESEF format och taggningen genomfördes smidigt sätt av en taggningspartner.

Till årsredovisningen (ESEF)

Settcom är en rådgivare som hjälper sina kunder med  kommunikation och investerarrelationer, från strategi till genomförande.  Settcom är partner till Xplir och har hjälpt flera gemensamma kunder producera rapporter med stöd av Xplirs processtöd.

Läs mer

Willhelmsson Design är partner till Xplir inom grafisk design och hjälper oss och våra kunder att formge sidmallar. Bolaget har över 30 års erfarenhet av att formge årsredovisningar och finansiella rapporter, ett område med särskilt höga krav på grafisk identitet, tydlighet och igenkänning.

Läs mer