Plattform för smidigt rapportarbete

Xplir är ett digitalt processtöd för att skapa komplexa rapporter. Transparens, integrerad taggning och säker hantering av finansiell- och hållbarhetsdata gör arbetet smidigt.

Minska arbetsbördan

Digitalt arbetssätt som ger kontroll

Xplir är speciellt utvecklat för kommunikativa bolagsrapporter. Vi ger dig kontroll över stora arbetsgrupper, komplexa godkännandeprocesser, ändlösa ändringar och långa mailslingor.  

Allt du behöver i ett processtöd

Xplir är mer än ett rapportverktyg. Vår samarbetsplattform hjälper dig effektivisera arbetet och minimera repetitiva och manuella moment, öka informationssäkerheten och säkerställa regulatorisk efterlevnad.

Frigör resurser

Fler smarta funktioner

Frigör resurser och arbeta säkert med bolagets viktigaste rapporter.

  • Rulla rapporten framåt. Att producera nästa rapport i Xplir är ännu enklare. 
  • Tillgänglighet och transparens. Alla användare samarbetar i realtid på plattformen.
  • Automatisk sidnavigering. Interna länkar förenklar navigering och användning av rapporten.
  • Integrerad XBRL-taggning. Xplir exporterar rapporten i rätt format utan konvertering.
  • Smidig design. Användarvänliga mallar säkerställer bolagets visuella identitet.

KOM IGÅNG

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig förenkla rapportarbetet?

Hör av dig för en närmare presentation av våra tjänster