ESEF

  • Rapporten upprättas i formatet XHTML vilket möjliggör maskinläsning. 
  • Utvald fakta ska märkas upp med XBRL-taggar. 
  • XBRL-taggarna ska integreras in i XHTML-dokumentet med hjälp av Inline XBRL-tekniken (iXBRL). 
  • En stor fördel med iXBRL är att ett och samma dokument kan läsas av en människa i en vanlig browser och samtidigt tillhandahålla strukturerad, maskinläsbar data. Det innebär stor tillgänglighet och ger bolagen full kontroll över design och presentation av informationen. 
  • iXBRL betraktas som ett framtidssäkert format eftersom det är anpassningsbart över tid och kan hantera utveckling och innovation inom elektronisk rapportering. 


ESEF-reglerna infördes i Sverige från och med det räkenskapsår som påbörjades den 1 januari 2021 eller senare. (Vissa andra europeiska länder valde att införa kravet redan från 1 januari 2020). 

Låt oss prata ESEF!

Du följer väl oss på våra sociala medier? Där kan du ta del av inspiration, tips och annat som händer hos oss. In och följ:

Socials: