ESAP

All års- och hållbarhetsrapportering kommer att samlas i European Single Access Point (ESAP), som är EUs initiativ för att ge investerare enkel åtkomst till bolagsinformation och information om andra investeringsprodukter.  

ESAP är en interaktiv databas för alla lämnade års- och hållbarhetsrapporter i ESEF-format. Databasen ska fungera som ett arkiv som konsoliderar inrapporterade data till ett standardiserat format och därmed minska informationskostnader.  

Plattformen syftar till att göra det lättare att hitta och jämföra investeringsprodukter. Tanken är att med jämförbar, transparent och tillgänglig information styra investeringsvilligt kapital mot hållbara investeringar och därmed skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Hållbarhetsinformation blir snabbt tillgänglig i ESAP som därmed utgör ett stöd för målen i EUs gröna giv. 

Databasen beräknas bli färdig för användning i juli 2027 och kommer att fasas in stegvis. 

Låt oss prata ESAP!

Du följer väl oss på våra sociala medier? Där kan du ta del av inspiration, tips och annat som händer hos oss. In och följ:

Socials: