CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive 

  • Fler bolag måste hållbarhetsrapportera 
  • Rapporteringen blir mer omfattande och ska göras enligt de nya hållbarhetsstandarderna ESRS 
  • Hållbarhetsinformation likställs med finansiell information 
  • Hållbarhetsdata ska granskas och revideras 
  • Kraven på formalia, kvalitet och transparens ökar 
  • Hållbarhetsrapporten ska lämnas i ESEF-formatet.  
  • 1 januari 2024 (rapportering 2025) de största bolagen som redan omfattas av NFRD, direktivet om icke-finansiell rapportering. 
  • 1 januari 2025 (rapportering 2026) stora bolag med fler än 250 anställda, över 50 MEUR omsättning och 25 MEUR balansomslutning.  
  • 1 januari 2026 (rapportering 2027) noterade små och medelstora företag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag. 

Låt oss prata CSRD!

Du följer väl oss på våra sociala medier? Där kan du ta del av inspiration, tips och annat som händer hos oss. In och följ:

Socials: