Framtidens arbetssätt

Xplir grundades med ambitionen att revolutionera arbetsprocessen för framtagande av noterade bolags årsredovisningar och finansiella rapporter. Vi går från en analog process med målet att göra en trycksak som knappt någon längre vill ha, till en helt digital process som präglas av enkelhet, logik och informationssäkerhet.

Xplir utnyttjar EU:s regulatoriska formatkrav för börsnoterade bolags årsredovisningar som hävstång. Det tekniska formatet för European Single Electronic Format (ESEF) är iXBRL, som är ett webbformat. Om output är webb kan ju även input vara det.

På så sätt kan vi utnyttja modern teknik för att skapa ett integrerat användarflöde som halverar arbetsinsatsen, sänker kostnaden, uppfyller marknadsmissbruksförordningens krav samt säkerställer det nya formatkravet.

Teamet

I teamet bakom Xplir finns mångårig erfarenhet av arbete med kommunikation, investerarrelationer, redovisning, regelefterlevnad och fintech. Tillsammans har vi god överblick och förståelse för kundernas behov i samband med finansiell rapportering. Samtliga har lång erfarenhet av kundnära relationer och delar ambitionen att ständigt överträffa kundernas förväntningar.

Katarina Sivander

VD & grundare

Katarina har över 25 års erfarenhet av investerarrelationer och strategisk kommunikation i svenska börsbolag i ledande positioner. Inklusive bland annat finansiell rapportering, börsintroduktioner, M&A-kommunikation och krishantering.

Carl-Henrik Risberg

Affärsutvecklingschef

Erfarenhet inom försäljning, customer success och affärsutveckling, alltid med ett starkt fokus på kundnytta och att möta kundens behov. Carl-Henrik har en bred teknisk inriktning med bakgrund från SaaS-bolag som Insurely, Oneflow och Online Partner.

Håkan Carlbom

CTO

Erfaren ledare med helhetsperspektiv och stort tekniskt fokus. Bakgrund från bland annat Nasdaq, EQT och Klarna. Djup förståelse för design och utveckling av affärskritiska applikationer i gränslandet mellan teknik och människa. 

Agneta Bremander

Affärsrådgivare & Medgrundare

Regulatorisk expert och verksamhetsutvecklare som hjälper bolag under tillsyn av finansinspektionen med företagsstyrning och riskhantering. Diplomerad i styrelsearbete och hållbarhetsstrategi, samt certifierad internrevisor. 

Daniel Bergsten

Affärsrådgivare

Erfaren företagsbyggare, bland annat grundare av en av nordens ledande  kommunikationsbyråer med flera av Sveriges största börsbolag bland uppdragsgivarna. Idag är Daniel engagerad som rådgivare, styrelseledamot och och affärsängel i bolag i varierande branscher och storlek.  

Dan Setterwall

Kommunikationsrådgivare

Senior kommunikationsrådgivare med helhetsperspektiv och strategisk spets inom investerrarelationer. Dan har bistått många bolag med att förmedla en rättvisande bild av verksamheten i årsredovisningar och finansiella rapporter, och samtidigt säkerställa en stabil process från idé till publicering.  

Mikael Bremander

Styrelsemedlem


Lars Fex

Styrelsemedlem


Stefan Frank

Styrelsemedlem


Tom Jonas

StyrelsemedlemKontakta oss

Kontakta Xplir för en demo och information om hur vi kan hjälpa er!