Framtidens arbetssätt

Xplir grundades med ambitionen att revolutionera arbetsprocessen för framtagande av noterade bolags årsredovisningar och finansiella rapporter. Vi går från en analog process med målet att göra en trycksak som knappt någon längre vill ha, till en helt digital process som präglas av enkelhet, logik och informationssäkerhet.

Xplir utnyttjar EU:s regulatoriska formatkrav för börsnoterade bolags årsredovisningar som hävstång. Det tekniska formatet för European Single Electronic Format (ESEF) är iXBRL, som är ett webbformat. Om output är webb kan ju även input vara det.

På så sätt kan vi utnyttja modern teknik för att skapa ett integrerat användarflöde som halverar arbetsinsatsen, sänker kostnaden, uppfyller marknadsmissbruksförordningens krav samt säkerställer det nya formatkravet.

Teamet

I teamet bakom Xplir finns mångårig erfarenhet av arbete med kommunikation, investerarrelationer, redovisning, regelefterlevnad och fintech. Tillsammans har vi god överblick och förståelse för kundernas behov i samband med finansiell rapportering. Samtliga har lång erfarenhet av kundnära relationer och delar ambitionen att ständigt överträffa kundernas förväntningar.

ESEF-fantast som vill använda nya regelkrav om maskinläsbara rapporter till att hjälpa bolagen kommunicera med sina investerare i en enklare process.

Bakgrund från investerarrelationer och strategisk kommunikation.

Konsult som hjälper bolag under tillsyn av finansinspektionen med företagsstyrning och att nå mål till önskad risk.

Diplomerad styrelseledamot, certifierad internrevisor.

Erfaren kommunikatör med fokus på investerarrelationer.

Har bistått många bolag med att skapa en rättvisande bild av verksamheten och säkerställa en stabil process från idé till publicering.

Fintechprofil med spets inom IT-säkerhet, på senare tid med inriktning på molnbaserade tjänster för bank och finans.

Har jobbat med det mesta inom IT, från system-utveckling, projektledning och support, till drift och förvaltning.


Kontakta oss

Kontakta Xplir för en demo och information om hur vi kan hjälpa er!