LUNCHSEMINARIUM

Plats: Nasdaq Stockholm | När: 30 augusti

Se möjligheterna i ett förändrat rapporteringslandskap

ESEF, CSRD, ESRS och iXBRL. Det är bara några av de förkortningar alla som arbetar med finansiell- och hållbarhetskommunikation tvingats lära sig under de senaste åren i takt med att kraven på transparens ökar. Detta innebär att många bolag har behov av att utveckla nya arbetssätt i arbetet med delårsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningar. Och det är många intressen som ska bli tillgodosedda.

  • Hur säkerhetsställer man att bolagets huvudbudskap och investment story fortfarande lyser igenom?
  • Vad händer när ansvaret för hållbarhetsarbetet hamnar på CFOs bord?
  • På vilket sätt ska man lägga upp arbetsprocessen så effektivt som möjligt?
  • Och vad tycker egentligen investerarna om de nya formerna för rapportering?

Vår expertpanel diskuterar


Datum: 30 augusti
Tid: 11.45-13.00
Plats: Nasdaq, Tullvaktsvägen 15, Frihamnen, Stockholm
Lunch: Vi bjuder på en enklare lunch med start från 11:15 (vid allergier, notera det i din anmälan)
Anmälan: Krävs och görs via följande mejladress anmalan@xplir.com. Du får gärna ta med en kollega – skriv då både ditt och din kollegas namn och mailadress i anmälan.

Arrangörer: