Data du kan lita på

Xplir kopplar dina datakällor till rapporten. Det minskar
risken för fel och ger hög dataintegritet genom hela rapporteringsprocessen. Samma data visas i alla språk.

Mindre risk och mer kontroll

Vår länkade databas säkerställer att all data som presenteras är korrekt och uppdaterad, oavsett om den gäller det finansiella, hållbarhet eller andra datapunkter. Det minskar risken för fel och inkonsekvenser som kan uppstå vid manuell datahantering.

  • Skapa tabeller. Läs in källfilerna i databasen och skapa tabeller. Uppdateringar synkroniseras till dokumentet automatiskt.
  • En källa en sanning. Alla språkversioner använder samma källa och automatiserade datum- och nummerformat följer respektive språk.
  • Länka data i text. Länka datapunkter i texten. Det säkerställer uppdaterade och synkroniserade siffror.
  • Säkra behörigheter. Styr behörigheter och roller på detaljnivå. Översättarna får inte tillgång till siffrorna eftersom nummerformaten hanteras helt automatiskt.
  • Rulla rapporten framåt. Att producera nästa rapport i Xplir är ännu enklare. Uppdatera med nya källfiler för att synkronisera all länkad data.  

Vanliga frågor

Ja, du ser en vy som visar före och efter uppdatering så du kan säkerställa att det är rätt innan du väljer att spara.

Du har själv kontroll och kan uppdatera i databasen 24/7. Siffror och tabeller synkroniseras automatiskt i dokumentet och får även rätt utseende och format. Av säkerhetsskäl kan du inte ändra data i editorn utan enbart genom att uppdatera i databasen.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev.

Fler smarta funktioner

Låt Xplir hjälpa dig effektivisera arbetet så du kan lägga tiden på rätt saker.