Global ökning av hållbarhets–rapportering

Vad är hållbarhetsrapportering för dig? Ett nödvändigt ont eller en möjlighet till verksamhetsutveckling? Oavsett vad du tycker är det här för att stanna. Inte bara här hemma och i EU utan även globalt är hållbarhetsrapportering på väg att bli det nya normala. CSRD är mer än bara en rapporteringsmekanism; det är en drivkraft för förändring och viktigt för att vinna investerarnas förtroende.

Skribent: Katarina Sivander

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är direkt kopplat till EU:s Green Deal och EU:s hållbara tillväxtstrategi. Syftet är att skapa jämförbarhet och att företagen ska bli mer transparenta när de rapporterar sin hållbarhetsinformation. Det i sin tur gör det lättare för investerare att fatta välinformerade beslut när de investerar, och i förlängningen för konsumenter att välja produkter som stöder en hållbar utveckling.

Men det är inte bara EU som inför nya regler för hållbarhetsrapportering. Investerarnas intresse för hållbara företag växer globalt. Över hela världen vill finansmarknaden förstå hur företag hanterar frågor som klimatförändringar, mångfald och risker i leverantörskedjan eftersom det kan ha en väsentlig inverkan och innebära hållbarhetsrisker i verksamheten.

Börser och tillsynsmyndigheter utvecklar därför regelverk för hållbarhet och klimatupplysning. Enligt FN:s Sustainability Stock Exchanges database finns idag vägledning om ESG-upplysningar på 71 börser, dvs mer än hälften av alla börser i världen. År 2015 var de bara 13. Obligatorisk ESG-rapportering finns idag på 38 marknader, varav 11 inom EU. I Sverige, liksom i många andra europeiska länder, införs kravet först när CSRD införlivas i nationell lagstiftning.

Ett annat aktuellt exempel är Kina där landets tre stora börser: Shanghai Stock Exchange , Shenzhen Stock Exchange och Beijing Stock Exchange (BSE), nyligen publicerat utkast till riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Dessa riktlinjer skulle innebära att hundratals stora eller dubbelnoterade företag måste ESG-rapportera enligt en mängd kriterier med start 2026. Därmed ansluter sig Kina till andra globala marknader som inför strängare standarder för hållbarhetsrapportering, inklusive CSRD i EU och SEC:s klimatrapportering i USA.

Den pågående harmoniseringen av standarder för hållbarhetsupplysningar kommer att skapa tillförlitliga och jämförbara ESG-data, vilket blir allt viktigare för att attrahera kapital och investerare och förhindra greenwashing globalt. CSRD framstår allt mer som ett avgörande verktyg för att säkerställa en hållbar framtid. 

Dagens initiativ är resultatet av en mångårig process. Bilden visar viktiga milstopar för harmoniseringen av hållbarhetsredovisning. (Källa: IFC, International Finance Corporation) 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig förenkla rapportarbetet: https://xplir.com/plattform/
Länk till våra andra nyheter: https://xplir.com/nyheter/