Ta kontroll över processen

Unika tekniska lösningar automatiserar tidskrävande arbetsmoment och minskar risken för fel.

En version

Ändra och kommentera på en gemensam arbetsyta i ett integrerat arbetsflöde, alltid i aktuell version.

Regulatoriska krav

ESEF-tagga, validera och revidera direkt i tjänsten. Rulla rapporten framåt och återanvänd taggarna.

Länkad finansdata

Uppdatering via en länkad databas säkerställer korrekt finansiell data utan korrekturkaos.

Samarbete oavsett geografi och tidszon

Logga in i den gemensamma arbetsytan var ni än befinner er, ingen installation.

Säker hantering av insiderinformation

Användarbehörighet per avsnitt och aktivitetslogg med full spårbarhet ökar kontrollen.

Spåra ändringar och kommentarer

Jämför ändringar och språk fritt i tid och rum med vår smarta filtreringsfunktion

Smarta sidmallar

Användarvänliga mallar med er grafiska profil, gör det lätt att se hur rapporten växer fram i realtid.

Språkstöd

Översättningsstöd med säker export och import av text, och vyer för jämförelse mellan språk.

Publicera i rätt format

XHTML, hög- och lågupplöst pdf samt det regulatoriska XBRL-paketet till Finansinspektionen.

Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna som vi får. Välkommen att kontakta oss för en demo.

Er kundansvariga kommer att hjälpa er igång och stöder er under arbetet. Era teammedlemmar utbildas utifrån sin roll i projektet. Vi hjälper er även anpassa och lägga upp er första dokumentmall. Vi kan även bistå med att lägga in innehåll.

Ni kan också välja att samarbeta med någon av Xplirs partnerbyråer eller er ordinarie PR- eller redovisningsbyrå.

Vi utbildar dem hos er som ska använda systemet utifrån deras respektive roll i projektet. Vi har även supportpersonal tillgängliga per mail och telefon samt tillhandahåller supportmaterial. Under rapportperioder erbjuder vi utökad support.

Den liknar er tidigare arbetsgrupp för årsredovisningen. Ni behöver samma expertroller och en projektledare som driver arbetet framåt. Processtödet kommer att underlätta och frigöra tid som tidigare lagts på samordning, uppföljning, korrektur- och ändringshantering. Tack vare behörigheter och aktivitetslogg kan ni bjuda in granskare direkt i tjänsten och bestämma vilka delar de ska ha access till och när.

På samma sätt som när man publicerar på en webbsajt har våra mallar färdiga format. De här är anpassade för att visas som sidor i ett dokument. Vi erbjuder mallbibliotek som enkelt kan anpassas till er grafiska profil. Om ni vill göra större anpassningar eller egna mallar hjälper vi gärna till. Mallarna definieras med CSS-kod, det vill säga med samma teknik som på en webbsajt.

Det finns stor flexibilitet i mallarna, de kan anpassas helt efter bolagets egen form och grafiska identitet. Om ni önskar kan designen göras av er ordinarie formgivare. När designen är fatställd översätts den av en webbyrå till CSS-kod, det vill säga med samma teknik som på en webbsajt. Xplir hjälper gärna till och vi kan även tipsa om leverantörer bland våra partnerbyråer.

Xplirs mallar är utformade för att stödja användare utan särskilda förkunskaper i formgivning. Det finns stora frihetsgrader när de designas för just er, men när de väl är klara är de relativt fasta. Alla användare med datorvana från till exempel word eller google docs kommer att klara det galant.

Javisst, deras konsulter ingår i teamet ges behörighet i Xplir Reporting Pilot. När alla jobbar på samma arbetsyta får ni stöd i processen med bättre överblick och kan hantera ändringar och kommentarer effektivare.

Javisst, bjud in dem till teamet för att läsa in finansiell data från Excel till systemets databas. Eventuella ändringar hanteras också i databasen med automatisk uppdatering av dokumentet.

Javisst, använd funktionen som låter grupper få tillgång till dokumentet under en viss tid. Aktivitetsloggen visar alla ändringar som genomförs under tiden som revisionen pågår. Efter godkännande blir rapporten låst för redigering.

European Single Electronic Format (ESEF) är en ny rapporteringsstandard som innebär att ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat införs i EU, Storbritannien, Norge och Schweiz. Rapportering enligt ESEF är ett regelkrav för börsbolagens års- och koncernredovisningar för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare. ESEF möjliggör maskinläsbara rapporter och underlättar jämförelser.

Det tekniska formatet för ESEF är XHTML (Extensible HyperText Markup Language). Bolagen ska dessutom märka upp delar av rapporten enligt en särskild taxonomi.

Vårt system utnyttjar att ESEF-formatet är ett webbformat. Det gör att vi kan erbjuda en helt integrerad process tillsammans med en välrenommerad leverantör av lösningar för finansiell rapportering i XBRL- och iXBRL-format. Validering och utskrift sker direkt från systemet utan mellansteg eller konvertering. Mappningen sparas i vår databas och återanvänds nästa år.

Det är emittenten, det vill säga det börsnoterade bolaget, som ansvarar för att årsredovisningen skickas till kontrollmyndigheten, som i Sverige är Finansinspektionen. Filerna ska komprimeras i en mapp och bifogas till ett pressmeddelande som informerar om att årsredovisningen är publicerad.

Ja, sedan april 2023 kan K4-bolagen lämna in årsredovisningen i ESEF-format. Bolaget ansvarar för att skicka rapporten till Bolagsverket på samma sätt som tidigare. Bolagsverket föreslog i mars 2021 att digital inlämning till dem ska bli obligatorisk. Förslaget bereds av Justitiedepartementet.

Det går utmärkt. Vår behörighetsmodell och aktivitetslogg kan öka säkerheten i er hantering av insiderinformation. Kontakta oss för en demo och diskussion om hur vi kan hjälpa er.

Vi erbjuder tre prismodeller: Essential, Professional och Enterprise. Kontakta oss för att få ett prisförslag anpassat efter era behov.


Kontakta oss

Kontakta Xplir för en demo och information om hur vi kan hjälpa er!