Uppfyll regulatoriska krav

Skapa din års och hållbarhetsredovisning i rätt format från början.
Det säkerställer kravet att rapporten ska vara maskinläsbar och du slipper tekniskt utmanande konvertering mellan filformat.

Säker process i rätt format

ESEF, betyder European Single Electronic Format, och är ett nytt EU-krav som säger att rapporter ska vara maskinläsbara. Idag är ESEF-formatet obligatoriskt för års- och hållbarhetsredovisningar från börsnoterade bolag samt onoterade stora bolag som berörs av hållbarhetsdirektivet CSRD.

EU införde ESEF för att skapa jämförbar och tillgänglig data så att investerare ska kunna identifiera hållbarhetsrisker. Syftet är att styra kapital och investeringar till hållbara verksamheter. Det är alltså ett viktigt styrmedel för att möjliggöra EUs gröna giv och målet att bli klimatneutralt till 2050.

  • Digitalt och snyggt. Tack vare Xplir kan du fortsätta göra en kommunikativ och väldesignad rapport som både stärker varumärket och presenterar viktig data med förklaringar och i sitt sammanhang. Samtidigt säkerställer du strukturerad data och att rapporten blir maskinläsbar på riktigt.
  • Integrerad taggning: Xplir erbjuder tillsammans med vår samarbetspartner en integrerad taggningslösning som sparar tid och minimerar risken för fel.
  • Använd förra årets taggar: Xplirs samarbetspartner låter dig återanvända taggarna och kan även importera förra årets taggar om du anlitade en annan taggningstjänst.

Vanliga frågor

ESEF formatet är ett webb-format där finansiell och hållbarhetsdata märks upp (taggas) för att maskinläsas. Eftersom HTML är ett format som är strukturerat från början bibehålls rapportens format även efter XBRL- taggning. Det säkerställer att rapporten blir läsbar både av maskiner och människor.

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev.

Fler smarta funktioner

Låt Xplir hjälpa dig effektivisera arbetet så du kan lägga tiden på rätt saker.