Säkert, snabbt och kostnadseffektivt

Ta arbetet med din årsredovisning till nästa nivå

Xplirs digitala processtöd förenklar arbetet, ökar informationssäkerheten och integrerar ESEF
i ett gemensamt arbetsflöde.

Stärk teamets samarbete

Xplir Reporting Pilot integrerar teamets alla roller på en gemensam digital arbetsyta, där ni ser rapporten växa fram i realtid. Ett arbetsflöde – en version.

Projektledare

Få överblick och kontroll med aktivitetslogg, smarta jämförelser och säker behörighet, där alla ändringar och kommentarer visas på en gemensam arbetsyta.

Redovisningschef

Frigör tid från ändringshantering, ändlösa korrektur och prickning av siffror, tack vare länkad finansiell data och integrerad ESEF-taggning.

Kommunikationschef

Säkra varumärkesidentiteten och skapa enhetliga rapporter med Xplirs intuitiva sidmallar, anpassade för just ert bolag.

Hållbarhetschef

Skapa användargrupper för experter och ge dem behörighet att granska sina avsnitt under en viss tid.

Styrelseledamot

Säkerställ EU:s nya regulatoriska ESEF-format och hantera insiderinformation med full spårbarhet.

Revisor

Granska och kommentera direkt i dokumentet, även ESEF-taggar. Aktivitetsloggen ger full transparens.


Säker molntjänst

Oavsett var i världen teamets medlemmar befinner sig ger Xplir Reporting Pilot er
en säker arbetsprocess med full spårbarhet.

Kontakta oss

Kontakta Xplir för en demo och information om hur vi kan hjälpa er!