Ett smartare arbetssätt

Årsredovisning helt enkelt

Xplir Reporting Pilot är en digital helhetslösning för produktionen av noterade bolags viktigaste rapport. Säkert. Snabbt. Kostnadseffektivt.

Ett gemensamt arbetsflöde

Enklare arbetssätt med
full spårbarhet

Spara tid och pengar med mer kontroll och ökad säkerhet samtidigt som ni:

  • Minskar risk
  • Kapar manuella steg
  • Säkrar hantering av insiderinformation
  • Uppfyller ESEF-kravet i en integrerad lösning

Automatisera

Uppdatera databasen med excel

Dynamisk uppdatering

  • Ladda upp
  • Välj data
  • Länka dokument


Kontakta oss

Kontakta Xplir för en demo och information om hur vi kan hjälpa er!